ترور جوانان مسلمان منجلاب غربی‌ها خواهد شد

غربی‌ها باید بدانند که اگر راه ترور باز شد، حتماً لازم نیست که ایران انتقام خون جوانان و دانشمندان هسته‌ای خود را بگیرد، بلکه در آن صورت میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان هستند که اجازه نخواهند داد کشورهای غربی به مسلمانان و جوانان و دانشمندان اسلامی فشار آورند و خودشان راه مقابله با این ترورها را خواهند یافت.
/ 0 نظر / 5 بازدید