چهارمین جوان بحرینی نیز شهید شد

نیروهای بحرینی با تعقیب محمد ابراهیم علی یعقوب، جوان 17 ساله بحرینی در جزیره ستره، وی را با خودرو زیر گرفتند که دنبال این واقعه چهارمین جوان بحرینی نیز طی روزهای اخیر به شهادت رسید.

نظرات – ادامه...

/ 0 نظر / 9 بازدید