ضرب و شتم دانشجویان شیعه در دانشگاه جوف عربستان

سه تن از دانشجویان شیعی مذهب قطیف، روز چهارشنبه 14 دی ماه دردانشگاه جوف واقع در شمال عربستان به هنگام خروج از دانشگاه مورد هجوم دانشجویان وهابی این دانشگاه قرار گرفتند.

 

نظرات – ادامه...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید