خوش رقصی مضحک باطبی برای امریکائی‌ها

احمد باطبی که این روزها بجهت به‌حاشیه رانده شدن خود از سوی مقامات آمریکایی دچار اضطراب و ناراحتی است، گویا تلاش دارد به هر روش و راهی متوسل شود تا ارادت خود را به اربابان آمریکایی به اثبات برساند.
/ 0 نظر / 13 بازدید